Termeni și Condiții

TERMENI ȘI CONDIŢII GENERALE DE UTILIZARE

 

 1. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

 1. Introducere

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului www.arca.info.ro de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

 

 1. Drepturile asupra conţinutului site-ului

Asociația Română a Constructorilor de Autostrăzi (denumită în continuare ARCA) cu sediul în București, Strada Grigore Manolescu nr 7A, sector 1, București, este operator al datelor cu caracter personal transmise prin intermediul acestui site.

ARCA deţine drepturi complete şi depline asupra titlului de proprietate şi prin aceasta toate drepturile de autor.

Toate informaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea ARCA, care îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fară nici o informare prealabilă.

Întregul conţinut al site-ului www.arca.info.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de ARCA. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fară confirmarea scrisă din partea ARCA.

Accesul și utilizarea paginii  sunt gratuite și au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagina. Puteți copia și tipări conținutul paginii pentru folosința dumneavoastră personală, fără scopuri comerciale. În orice alte situații, conținutul site-ului nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al ARCA.

 

 1. Legislația aplicabilă

Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecţia persoanelor fizice în cazul prelucrării datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum și în baza cadrului legal aplicabil, începând cu data de 25 mai 2018, avem obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile legale.

Pentru mai multe detalii privind legislația în vigoare aplicabilă, vă rugăm să accesaţi următorul link:

https://www.dataprotection.ro/?page=noua%20_pagina_regulamentul_GDPR

 

 1. Responsabilul cu protecția datelor

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, am desemnat un responsabil cu protecţia datelor în ceea ce priveşte toate aspectele legate de protecţia datelor cu caracter personal, astfel încât puteţi contacta responsabilul cu protecţia datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră şi la exercitarea drepturilor dumneavoastră potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, în special dacă aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucram datele cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteţi contacta responsabilul cu protecţia datelor este: [email protected].

 

 1. Informaţiile oferite prin intermediul site-ului

Orice persoană care vizitează site-ul www.arca.info.ro şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către ARCA în vederea efectuării de studii de piaţă, transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct, soluţionarea de către ARCA a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate, alte activităţi întreprinse de ARCA şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

ARCA se angajează să păstreze confidenţialitatea acestor informaţii.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu directivele GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

 1. Colectarea şi procesarea datelor personale

Colectăm, stocăm şi utilizăm următoarele tipuri de date personale:

 • informaţii despre vizitele şi utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locaţia geografică, tipul şi versiunea browserului, sistemul de operare, durata vizitei, vizualizările de pagină şi căile de navigare ale site-ului)
 • informaţiile pe care ni le furnizaţi în scopul de a vă abona la notificările prin e-mail şi/sau buletine de ştiri (inclusiv numele şi adresa dvs. de e-mail);
 • orice alte date personale pe care aţi ales să ni le trimiteţi.

Datele personale transmise prin intermediul acestui site şi datele personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră sau de la terţi sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în această Politică de confidenţialitate. Putem folosi datele personale în următoarele scopuri pe baza temeiurilor juridice:

 • Comunicări în baza interesului legitim al ARCA potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR. Dacă ne-aţi contactat prin intermediul acestui site sau în alt mod, vă putem procesa numele, datele de contact, locaţia şi alte informaţii pe care ni le-aţi furnizat pentru a vă putea răspunde la întrebări, pentru a putea comunica cu dumneavoastră• Marketing şi relaţii publice, pe baza consimţământului dvs. potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR. Dacă sunteţi vizitator al site-ului nostru, putem procesa prin cookie-uri adresa dumneavoastră IP, locaţia geografică, tipul şi versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referinţă, durata vizitei, fişierele log, interacţiunile cu site-ul nostru, informaţiile pe care le-aţi furnizat prin intermediul formularului de site sau serviciile achiziţionate (valoarea, dată, surse de date, note şi remarci) pentru a efectua cercetări de marketing şi pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicării noastre de marketing şi pentru a o adapta la tendinţele detectate, pentru a planifica viitoarele noastre activităţi de marketing, pentru a pregăti analiza noastră de business, pentru a personaliza serviciile şi comunicările pentru dvs., pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a aceloraşi sau a unor produse şi servicii similare. De asemenea, dacă sunteţi abonatul nostru la newsletter, puteţi primi materialele noastre de marketing, vă putem procesa datele personale pe care ni le-aţi furnizat pentru a distribui materiale promoţionale, putem face anunţuri despre modificări ale serviciilor noastre, putem personaliza acest site şi comunicarea noastră de marketing pentru, vă putem trimite notificări prin e-mail sau vă putem trimite comunicări de marketing referitoare la activitatea noastră. Ne puteţi informa în orice moment dacă nu mai sunteţi interesat de aceste materiale.

  Securitate, bazată pe interesul legitim al ARCA potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR. Dacă sunteţi vizitator al acestui site, putem prelucra datele personale pe care le-aţi încărcat, datele colectate automat sau despre dispozitivul folosit (prin cookie-uri) pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei, pentru protejarea drepturilor şi intereselor ARCA şi ale terţilor şi pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Menţionăm că aceste informaţii pot fi dezvăluite în conformitate cu obligațiile legale.

Minimizăm riscurile privind drepturile și libertățile dumneavoastră, prin neprelucrarea informațiilor sensibile despre dumneavoastră.

 

 1. Transferul datelor personale

Informaţiile pe care le colectăm sunt prelucrate în interiorul Uniunii Europene sau în afara acesteia, în funcţie de scopul prelucrării. ARCA aplică garanţii adecvate pentru a proteja confidenţialitatea şi securitatea datelor personale în timpul transferului acestora.

În limitele prevăzute de legile aplicabile, putem divulga datele personale unor clienţi, autorităţi de supraveghere sau alţi furnizori de servicii externe pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale.

Putem transfera (dezvălui) datele personale dacă:

 • suntem obligaţi prin lege
 • există o procedură judiciară în desfăşurare sau potenţială
 • apărăm drepturile legale (inclusiv furnizarea de informaţii altor persoane în scopul prevenirii fraudei)

 

 1. Drepturile utilizatorilor

Potrivit Regulamentului GDPR și legislației în vigoare aplicabile, aveţi dreptul de a accesa şi de a rectifica (corecta) datelor dumneavoastră personale prelucrate de noi dacă acestea sunt inexacte. Ne puteţi solicita să ştergem aceste date sau să încetăm prelucrarea acestora, cu anumite excepţii. De asemenea, ne puteţi solicita încetarea utilizării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct. Aveţi dreptul să depuneţi o plângere la autoritatea de protecţie a datelor dacă aveţi îngrijorări cu privire la modul în care vă prelucrăm datele personale. Puteţi solicita informaţii suplimentare despre scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, sursa informaţiilor şi perioada de stocare. Pentru soluționarea cererilor contactaţi Responsabilul pentru Protecţia Datelor la adresa [email protected]. Termenul maxim de răspuns, potrivit legislației aplicabile, este de 30 de zile sau și mai mult, în funcție de complexitatea solicitării, dar cu obligația de a vă înștiința despre depășirea termenului legal.

Vă rugăm să vă exercitaţi responsabil drepturile şi să țineți cont orice abuz privitor la drepturile dumneavoastră poate atrage răspunderea.

Datele de contact ale autorităţii naţionale de protecţie a datelor cu caracter personal:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro

 

 1. Păstrarea datelor personale

Datele voastre personale sunt stocate pe serverele companiei de hosting în baza unei relații comerciale încheiate cu ARCA.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimţământului dumneavoastră pentru o perioadă nelimitată de timp sau până când consimţământul este revocat, cu excepţia cazului în care cerinţele legale aplicabile prevăd altfel iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării.

În lipsa acordului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor sau în baza revocării (retragerii) acordului, vom stoca numai date minime (numele complet, datele de contact, referinţe şi note) pentru statistică şi necesităţile de raportare sau în măsură justificată pe baza unui alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim.

Păstrăm informaţii care conţin date cu caracter personal pentru aceleași considerente menționate la punctul 7.

 

 1. Securitatea datelor personale

Folosim mijloace și intrumente tehnice pentru a vă proteja confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor personale pe care le transmiteţi prin utilizarea acestui site. Tehnologia folosită la securitatea datelor personale este permanent actualizată.

În cazul unei breșe de securitate cu privire la datele dumneavoastră personale, depunem toate eforturile pentru a o elimina şi pentru a evalua un nivel de risc legat de incidentul petrecut în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care breșa de securitate poate produce prejudicii grave pentru dumneavoastră (discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierderi financiare), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepţia cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplina cooperare cu autoritatea națională (ANSPDCP).

 

 1. Modificarea politicii de confidenţialite

Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site, mai ales în urma modificărilor legilative în domeniul datelor personale.

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv şi fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidenţialitate va fi afişată pe această pagină, astfel încât să fiţi conştienţi de politicile noastre.

 

 1. Terţe părţi

Acest site poate include hyperlinkuri şi detalii despre site-urile web ale unor terţe părţi. Nu avem niciun control şi nu suntem responsabili pentru politicile şi practicile de confidenţialitate ale unor terţe părţi.

 

 1. POLITICA DE COOKIES

 

 1. Consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor

La accesarea site-ului nostru vi se cere printr-un mesaj automat consimţământul în acord cu dispoziţiile legale aplicabile cu privire la categoriile de cookie-uri pe care veţi fi sau nu de acord să le folosim pe durata utilizării site-ului.

Prin consimţământul dat în sensul utilizării cookie-urilor respective veţi fi de acord şi cu stocarea în condiţii de siguranţă a informaţiilor colectate de acestea.

Aveți oricând posibilitatea să blocaţi rularea cookie-urilor sau să ștergeți informaţiile colectate de cookie-uri, modificând setările browserului pe care îl utilizați.

Folosim cookie-uri:

 1. strict necesare,utilizate pentru eficientizarea funcționării site-ului. Aceste cookie-uri nu colectează informaţii despre dumneavoastră care ar putea fi folosite pentru publicitate sau pentru a vă înregistra activitatea pe internet. Fără aceste cookie-uri, acest site nu va funcţiona corect. Aşadar, dacă blocaţi aceste cookie-uri, nu putem garanta funcționarea site-ului pentru dumneavoastră.
 2. de performanță, utilizate pentru a analiza modul în care funcţionează site-ul nostru şi cum îl putem îmbunătăţi (care sunt paginile vizualizate cel mai des, dacă întâmpinaţi mesaje de eroare etc.). Acestea nu colectează informaţii care vă pot identifica, toate datele fiind anonime. Utilizând site-ul nostru vă exprimaţi acordul privind utilizarea cookie-urilor de performanţă. Dacă le blocaţi, nu putem garanta cum va funcționa site-ul pentru dumneavoastră.
 3. de statistică, care ajută la îmbunătăţirea experienţei dumneavoastră pe site, prin înțelegerea modului în care interacționați cu site-ul. Informaţiile pe care le colectează pot fi făcute anonime. Acestea se referă strict la site-ul nostru şi nu pot urmări alte site-uri pe care le vizitaţi.
 4. de publicitate,utilizate pentru a face schimb de anumite informaţii cu terţe părţi cu care folosim servicii de reclamă. De asemenea, putem utiliza cookie-uri pentru a identifica părţile site-ului de care sunteţi interesat. Utilizăm apoi aceste informaţii pentru a vă arăta reclame şi pagini care credem că vă pot interesa.

Fișiere cookie folosite:

Google Analytics – serviciu de analiză furnizat de Google pentru a observa modul în care utilizați site-ul www.arca.info.ro.

Cookie-uri de publicitate, astfel încât anunțurile pe care le vedeți pe site-ul nostru să fie cât mai relevante pentru preferințele dumneavoastră.

Cookie-uri de analiză

Sunt utilizate pentru a colecta informații despre traficul către serviciile noastre și despre modul în care utilizatorii utilizează serviciile noastre. Informațiile colectate nu identifică niciun vizitator individual. Informațiile sunt agregate și, prin urmare, anonime. Acestea includ numărul de vizitatori, site-urile care au făcut referire la serviciile noastre, paginile vizitate, orele de vizitare, precum și alte informații similare. În acest scop utilizăm Google Analytics.

Cookie-uri esențiale

Sunt esențiale pentru a vă permite să utilizați funcțiile site-ului, cum ar fi să vă ajute rapid la accesarea conținutului paginilor pe care le solicitați să le încărcați.

Cookie-uri de funcționalitate

Permit memorarea alegerile pe care le faceți atunci când utilizați site-ul, cum ar fi preferințele de limbă sau detaliile de conectare. Scopul acestor cookie-uri este să evitați reintroducerea preferințele dumneavoastră de fiecare dată când vizitați site-ul.

Cookie Social Media

Aceste cookie-uri sunt utilizate atunci când distribuiți informații utilizând un buton social media spre un site de socializare cum ar fi Facebook, Instagram, Youtube, Twitter. Rețeaua socială va înregistra că ați făcut acest lucru.

Cookie-uri publicitare

Urmăresc preferințele și obiceiurile dumneavoastră de navigare pentru a ne permite să afișăm publicitatea care este mai probabil să vă intereseze. Aceste cookie-uri utilizează informații despre istoricul navigării. Pe baza acestor informații, furnizorii terți de publicitate pot plasa module cookie pentru a le permite să afișeze anunțuri pe care le considerăm relevante pentru interesele dumneavoastră în timp ce vă aflați pe site-uri terțe. Dacă alegeți să eliminați cookie-urile publicitare, veți vedea în continuare anunțuri, dar este posibil ca acestea să nu fie relevante pentru dumneavoastră.

Toate browserele oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor