OBIECTIVE Pentru atingerea scopurilor propuse, ARCA își desfășoară întreaga activitate și utilizează toate resursele disponibile pentru realizarea a cinci obiective majore:

  • de imagine și comunicare publică: promovarea imaginii Asociației în mediile profesionale și creșterea profilului public al membrilor săi; explicitarea, către publicul larg, a importanței implicării firmelor autohtone în proiectele de construcție a infrastructurii rutiere;
  • de creare a unui cadru organizatoric și logistic pentru comunicare internă și dialog între toate categoriile de membri ai Asociației, pentru consultare și sprijin reciproc în soluționarea problemelor comune și promovarea spiritului competitiv în afaceri, cu respectarea  normelor concurențiale;
  • reprezentarea intereselor legitime ale membrilor în relația cu autoritățile române, cu organizații similare și neguvernamentale din domeniul de activitate al Asociației sau conexe acestuia: susținerea fundamentării politicilor de dezvoltare și perfecționării cadrului legislativ cu incidență, creșterea gradului de accesare a proiectelor de infrastructură rutieră, îmbunătățirea condițiilor de obținere a finanțării necesare;
  • racordarea la activitățile similare desfășurate pe plan extern, prin identificarea de parteneriate care să faciliteze implicarea companiilor autohtone în realizarea de proiecte de infrastructură în alte țări și contribuții la fundamentarea politicilor europene în domeniu;
  • dezvoltarea de parteneriate cu instituții financiare de creditare și entități de reglementare și reprezentare a acestora, care să aibă ca determinant îmbunătățirea percepției riscului de creditare al companiilor de profil, prin stabilirea unor standarde, condiții de creditare și riscuri asociate care să stimuleze competitivitatea firmelor autohtone constructoare de drumuri și autostrăzi.

Adresa: Str. Grigore Manolescu, nr. 7A, sector 1, București, Tel.: 0377885100; fax: 0370509090, e-mail: [email protected]

CIF: 41832177 – IBAN: RO28BRDE445SV50599644450