CINE SUNTEM ARCA este persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, neguvernamentală, apolitică și nonprofit, cu caracter independent. A fost constituită în luna octombrie 2019, pentru susținerea și promovarea dezvoltării domeniului construcțiilor și al infrastructurii rutiere. ARCA este deschisă pentru toate companiile autohtone care, direct sau indirect, contribuie la dezvoltarea infrastructurii rutiere în România. Este proiectată ca un pol al expertizei în domeniu și un cadru de punere în comun a resurselor membrilor săi, cu respectarea strictă a principiilor de concurențialitate, pentru eliminarea obstacolelor întâmpinate la evaluarea criteriilor de competitivitate și creșterea nivelului de eligibilitate al firmelor autohtone.

Adresa: Str. Grigore Manolescu, nr. 7A, sector 1, București, Tel.: 0377885100; fax: 0370509090, e-mail: [email protected]

CIF: 41832177 – IBAN: RO28BRDE445SV50599644450