Protocol de colaborare încheiat de ARCA și Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Asociația Română a Constructorilor de Autostrăzi (ARCA) anunță semnarea unui Protocol de colaborare cu Facultatea de Construcții și Instalații, din cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, cu scopul de a eficientiza domeniul construcției de infrastructură din România. Documentul a fost semnat de Doamna prof. univ. dr. ing. Dorina Isopescu, decan al Facultății, și de Domnul Vlad Vameșu, președinte al ARCA.

Principalele obiective ale celor două organizații sunt:
• atragerea tinerilor către domeniul construcției de infrastructură, prin aprofundarea pregătirii studenților, implicarea practicienilor în formarea profesională, burse, stagii de internship;
• creșterea gradului de inserție a absolvenților pe piața muncii din România, în domeniul specific de pregătire;
• corelarea activității de cercetare – dezvoltare – inovare cu provocările întâmpinate de firmele românești care activează în domeniul construcției infrastructurii rutiere;
• promovarea și adoptarea, la nivel național, de soluții și standarde tehnice moderne, eficiente economic și care asigură protejarea mediului.

ARCA își continuă demersurile de a stabili colaborări cu toate facultățile de profil din țară, pentru a asigura integrarea în acest domeniu a unor tineri bine pregătiți și motivați, în contextul nevoii de a crește capacitatea de realizare a lucrărilor complexe de infrastructură națională.

https://zona131.com/

sawer138 slot

spot_img