CINE SUNTEM

ARCA este persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, neguvernamentală, apolitică și nonprofit, cu caracter independent.

A fost constituită în luna octombrie 2019, pentru susținerea și promovarea dezvoltării domeniului construcțiilor și al infrastructurii rutiere.

ARCA este deschisă pentru toate companiile autohtone care, direct sau indirect, contribuie la dezvoltarea infrastructurii rutiere în România.

Este proiectată ca un pol al expertizei în domeniu și un cadru de punere în comun a resurselor membrilor săi, cu respectarea strictă a principiilor de concurențialitate, pentru eliminarea obstacolelor întâmpinate la evaluarea criteriilor de competitivitate și creșterea nivelului de eligibilitate al firmelor autohtone.

VIZIUNE

ARCA dorește să se impună ca voce relevantă pentru companiile autohtone în domeniu, în relația cu autoritățile române și forurile europene, cu mediul financiar – bancar și alte organisme similare, interne și externe.

ARCA promovează consolidarea și extinderea activității, prin facilitarea dialogului intern și extern care să-i ajute pe membrii Asociației să își dezvolte și să-și internaționalizeze activitatea.

MISIUNE

ARCA își propune facilitarea dialogului instituțional dintre membrii săi și autoritățile române cu responsabilități în domeniu, prin stabilirea unui cadru legal, transparent și profesionist.

ARCA se implică în dezvoltarea și consolidarea, pe principii specifice economiei de piață, a companiilor românești care activează, direct sau indirect, în domeniul construcțiilor de drumuri și autostrăzi.

ARCA vizează să contribuie la consolidarea unui mediu de afaceri transparent, sigur și predictibil pentru membrii săi, precum și la creșterea reputației și profilului acestora ca parteneri eligibili la proiectele de infrastructură rutieră.

Prin elaborarea de programe competitive, ARCA intenționează să atragă resurse publice și private din țară și din străinătate, pentru realizarea de investiții în construcția și dezvoltarea infrastructurii rutiere.

OBIECTIVE

Pentru atingerea scopurilor propuse, ARCA își desfășoară întreaga activitate și utilizează toate resursele disponibile pentru realizarea a patru obiective majore:

 • de imagine și comunicare publică: promovarea imaginii Asociației în mediile profesionale și creșterea profilului public al membrilor săi; explicitarea, către publicul larg, a importanței implicării firmelor autohtone în proiectele de construcție a infrastructurii rutiere;
 • de creare a unui cadru organizatoric și logistic pentru comunicare internă și dialog între toate categoriile de membri ai Asociației, pentru consultare și sprijin reciproc în soluționarea problemelor comune și promovarea spiritului competitiv în afaceri, cu respectarea  normelor concurențiale;
 • reprezentarea intereselor legitime ale membrilor în relația cu autoritățile române, cu organizații similare și neguvernamentale din domeniul de activitate al Asociației sau conexe acestuia: susținerea fundamentării politicilor de dezvoltare și perfecționării cadrului legislativ cu incidență, creșterea gradului de accesare a proiectelor de infrastructură rutieră, îmbunătățirea condițiilor de obținere a finanțării necesare;
 • racordarea la activitățile similare desfășurate pe plan extern, prin identificarea de parteneriate care să faciliteze implicarea companiilor autohtone în realizarea de proiecte de infrastructură în alte țări și contribuții la fundamentarea politicilor europene în domeniu;
 • dezvoltarea de parteneriate cu instituții financiare de creditare și entități de reglementare și reprezentare a acestora, care să aibă ca determinant îmbunătățirea percepției riscului de creditare al companiilor de profil, prin stabilirea unor standarde, condiții de creditare și riscuri asociate care să stimuleze competitivitatea firmelor autohtone constructoare de drumuri și autostrăzi.

VALORI

ARCA este profund atașată de un set de valori etice și deontologice:

 • legalitate
 • transparență
 • integritate
 • credibilitate
 • profesionalism
 • competitivitate.

 

Adresa: Str. Grigore Manolescu, nr. 7A, sector 1, București, Tel.: 0377885100; fax: 0370509090, e-mail: [email protected]

CIF: 41832177 – IBAN: RO28BRDE445SV50599644450